Subvencions per a la millora de les condicions d’accessibilitat al medi físic, exercici de 2020

la Circular Informativa de l´FVMP Núm. 5/2020, relativa a RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, (DOGV Núm. 8723, de 22.01.2020) per la qual es convocant SUBVENCIONS PER A la MILLORA DE LES CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT Al MEDI FÍSIC, EXERCICI DE 2020

La subvenció va dirigida a Entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d’espais públics i/o edificis de pública concurrència. El termini de sol·licitud està establit en 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació oficial.

Les actuacions subvencionables es refereixen a l’adquisició d’equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d’ús públic, i a obres  d’adaptació de platges urbanes en platges accessibles