SUBVENCIONS PER A la REALITZACIÓ D’ACTUACIONS RELACIONADES AMB LA MEMÒRIA HISTÒRICA I DEMOCRÀTICA VALENCIANA, LA POSADA EN VALOR DELS LLOCS DE LA MEMÒRIA I RETIRADA DELS VESTIGIS RELATIUS A la GUERRA CIVIL I LA FI DE LA DICTADURA

Els beneficiaris són ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana i a entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana

El termini de presentació és d’1 mes i s’inicia el 2 de març, endemà a la publicació de l’ordre en el DOGV.