EL CONSELL ENGEGA UN CONCURS PÚBLIC PER A la COMPRA D’HABITATGES A PERSONES FÍSIQUES I JURÍDIQUES DESTINADES Al LLOGUER SOCIAL I ASSEQUIBLE