El govern invertix més d’11.000€ en canvi d’il·luminació de baix consum

Durant aquesta setmana passada s’ha estat canviant la il·luminació als carrers adjacents al col·legi Bosco II, com són el carrer Pare Arques, Serra Mariola, Pintor Requena, Poeta Josep Maria Carbonell, Roís de Corella, Músic Just Sansalvador i el carrer Músic Gustavo Pascual.

Aquest canvi ha consistit en la substitució de 50 unitats de grups òptics amb els quals s’ha reduït el consum de 125w a 80w, complint així un dels objectius de l’auditoria energètica de l’enllumenat públic de 2021, i amb la normativa vigent d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior.

La modificació de la il·luminació ha estat amb càrrec al romanent de tresoreria de 2020 amb una quantitat d’11.500€. Des de fa un any aproximadament un dels objectius de la Regidoria d’Obres i Serveis ha estat i és el canvi del sistema d’il·luminació de tot el municipi, però cal actuar per zones, com en 2020, any en què es va actuar a l’avinguda Real Blanc o al carrer Colón.

L’objectiu fonamental del departament d’Obres i Serveis és complir amb els objectius de l’auditoria energètica i que ens ha de marcar el camí respecte a tots el canvis a desenvolupar quant a enllumenat exterior per tal de complir tots els reglaments i els protocols d’eficiència energètica. Cal recordar que en els pròxims mesos es procedirà a la substitució de més grups òptics en diverses zones del municipi.