EL TURISME COM A ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Data: 23 de novembre de 2022, de 9:00 a 13:30
Lloc: Casa de la Cultura de Aigües, 1, Carrer Pintor José Vila, 46820, Aigües