ELS ENS LOCALS DAVANT L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

Jornada el pròxim,30 de novembre de 2018 en el complex esportiu i cultural la Petxina, 42 València.