ESPECIALITATS DE LA LLEI DE CONTRACTES EN L’ÀMBIT LOCAL: DIFICULTATS I SOLUCIONS

El pròxim 9 de Maig de 2018 a Elx (Alacant).