ESPECIALITATS DE LA LLEI DE CONTRACTES EN L’ÀMBIT LOCAL: DIFICULTATS I SOLUCIONS