ESSENCIALS, PESCA, AGRICULTURA I GANADERIA

Agricultura, ramaderia i pesca són sectors essencials per a la nostra subsistència.

Sempre és moment, però ara més que mai, de reconéixer que aquest sector al qual denominem primari és el que no ha ajudat a afrontar una crisi sanitària, econòmica i social.