ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESPORT MUNICIPAL ALS AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La FVMP i la GEPACV mitjançant la present enquesta, dirigida a responsables (regidores/és i/o tècniques/us) dels serveis esportius municipals dels ajuntaments de la comunitat valenciana, elaboraran un estudi que permeta conéixer la situació actual de l’esport municipal a fi de facilitar l’adopció de mesures i la presa de decisions en matèria de política esportiva municipal.