EVA SANCHIS ES REUNEIX AMB ALBERT GIRONA PER A MILLORAR LA COORDINACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS VALENCIANS EN MATÈRIA CULTURAL

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Secretaria Autonòmica de Cultura de la Generalitat Valenciana s’han reunit l’objectiu d’impulsar el municipalisme i vincular els ajuntaments valencians amb la resta de l’administració pública. A la reunió han assistit per part de la FVMP, Eva Sanchis, vicesecretaria general i per part de la Secretaria Autonòmica de Cultura, el secretari Albert Girona.

Des de la FVMP, s’ha considerat com a essencial la bona disposició mostrada per Albert Girona per a treballar coordinats i aunar esforços que suposen una millora de la visualització i potenciació cultural als municipis valencians.