IVACE, ELABORANT PLA ESTRATÈGIC DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS