Jornada de treball de l’oficina mòbil de comerç i consum en Anna i Chella, dilluns 6 de juny.