La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha organitzat una jornada sobre “Plans d’Igualtat en les plantilles municipals”, que tindrà lloc el pròximdia 24 de maig de 2016 en la seu del MUVIM, Carrer Guillén de Castro, 8, de València.