JORNADA EMPRESES DE TRANSFORMACIÓ I OBRADORS COMUNALS – PASSEIG DE L’ALBEREDA, 37 VALÈNCIA