Jornada Informativa Festes de Nadal i Fi d’any, autoritzacions extraordinàries i mesures de Seguretat