JORNADA LA DEFENSA DE VALÈNCIA 80 ANYS DESPRÉS – SALÓ D’ACTES DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA