JORNADA MENSA CÍVICA – A VALÈNCIA, A 12 D’ABRIL A PALAU DE L’EXPOSICIÓ CARRER DE GALÍCIA 1