JORNADA MODIFICACIÓ DE LA LOTUP – PLAÇA DE SANTA MARIA, 3 ALACANT