Jornada sobre el mosquit tigre i la salut – Alacant- Carrer Jorge Juan, 21