JORNADES COMARCALS – NOVA LLEI DEL SECTOR PÚBLIC – ALBAIDA