JORNADES COMARCALS – NOVA LLEI DEL SECTOR PÚBLIC – VENTA DEL MORO