FIRMA CONVENI FVMP I GEPACV

El dia 18 de Maig de 2017 s’ha realitzat la firma del Conveni de col·laboració entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i l’Associació de Gestors Esportius Professionals de la Comunitat Valenciana (GEPACV),en matèria de formació, estudis i investigació, publicacions i assessorament tècnic, amb la finalitat de millorar les condicions de l’esport municipal en els municipis de la Comunitat Valenciana.

L’acte s’ha realitzat en la seu de la FVMP, amb la presència del Sr. Vicent Gil Olmedo, secretari general de la FVMP, i el Sr. Miguel Angel Nogueras, President de GEPACV, i el Sr. Francisco Orts, secretari general de GEPACV.