Foios converteix la mobilitat en la seua prioritat

L’Ajuntament de Foios avança en el disseny d’un poble fet per a totes les persones, sense importar la seua condició física o intel·lectual. Des del 2015 s’han desplegat tota una sèrie d’iniciatives i accions per a instaurar la plena accessibilitat en les places, carrers i espais públics.

 

L’última d’elles és la confecció d’un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), un document de reflexió que té com a objectiu avançar en una mobilitat de la ciutadania verda i sostenible (caminar, bicicleta i transport públic), en l’entorn de l’àrea metropolitana de València, en equilibri amb el creixement econòmic, la cohesió social i la defensa del medi ambient, perquè siga garantia d’una bona qualitat de vida per a la ciutadania.

 

Per a l’elaboració del PMUS és essencial conéixer els hàbits de mobilitat del veïnat, perquè de l’anàlisi d’eixes dades s’extrauran conclusions orientades a posar en marxa accions i infraestructures que contribuïsquen al disseny d’un poble més amable, que s’adapte a les necessitats de la ciutadania.

 

L’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha manifestat que al municipi “des del 2015 tenim com a prioritat aconseguir la plena accessibilitat i l’elaboració del PMUS serveix per a afinar el diagnòstic i encertar en les accions a portar a terme”.

 

Aquelles persones interessades a participar ho poden fer contestant un breu qüestionari que es pot trobar en la web municipal (https://www.foios.es/va/noticia/enquesta-mobilitat-foios). L’enquesta, de 27 preguntes, es podrà respondre fins al 10 de novembre.

Font: Ajuntament de Foios