FONS COOPERACIÓ MUNICIPAL NO COMPUTA A REGLA DE GASTO

El director general d’Administració Local ens informa de “El passat dia 4 de juliol ha tingut lloc una reunió entre representants de la Generalitat i la Intervenció General de l’Estat relativa al Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana. Com a resultat de la mateixa s’informa que s’ha arribat a un acord a fi de determinar que les quantitats del Fons de Cooperació a ingressar per les Entitats locals no computen a l’efecte de la Regla de la Despesa en aquestes Entitats. S’informarà aviat dels detalls de l’acord”.