Fons de Cooperació Municipal

Resolució de 27 d’abril de 2017, del secretari autonòmic de Presidència, sobre l’assignació del Fons de Cooperació Municipal de la Comunitat Valenciana corresponent a cada entitat beneficiària per a l’exercici pressupostari 2017.