FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Consulta pública del Projecte de decret pel qual es regula el Fons de Cooperació Municipal Incondicionat de la Comunitat Valenciana. DOGV

NOTA PREMSA GVA