FONS EUROPEUS NEXT GENERATION DE REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

  • Programa d’ajudes a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
  • Programa d’ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici i del Programa d’ajuda a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
  • Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics d’entitats locals.