FVMP i la Direcció General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat acorden crear mecanismes de coordinació amb els Ajuntaments valencians

El secretari General, Vicent Gil i l a vicesecretaria general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Eva Sanchis, es reuneixen amb Daria Terráez, directora general Relacions amb la Unió Europea i l’Estat.La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la  Directora General de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat s’han reunit dins de la permanent ronda de contactes que la FVMP manté amb les diferents administracions públiques.  L’objectiu ha estat impulsar el municipalisme i vincular els ajuntaments valencians amb les polítiques actives de millora de l’administració local impulsades des de Brussel·les.

La reunió amb aquesta direcció general ha tingut com a objectiu caminar cap a una millor coordinació per a l’accés dels municipis valencians en la demanda dels fons i ajudes de la Unió Europea. Des d’ambdues institucions s’ha valorat molt positivament la necessitat d’augmentar els trasvassament d’informació i de crear equips multidisciplinars per a fer arribar les ajudes europees als pobles i ciutats valencianes.

Des de la FVMP, s’ha considerat com a essencial la bona disposició mostrada per la directora general per a treballar coordinats i aunar esforços que suposen una millora del finançament dels Ajuntaments mitjançant les ajudes de la Unió Europea.