EXECUTIVA I CONSELL DE LA FVMP, 18 DE DESEMBRE A MARINES