III JORNADA “XARXASALUT”

Jornada dedicada a l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la salut a nivell local. Dirigida a municipis, ciutadania i professionals que des de distints sectors (educació, joventut, sanitat, urbanisme, etc) treballen per a la salut i el benestar en la  Comunitat Valenciana.