Impacte de la pandèmia per COVID-19 en la Violència de Gènere a Espanya

Impacte de la pandèmia per COVID-19
en la Violència de Gènere a Espanya
a càrrec del professor Miguel Lorente Acosta

24 de maig a les 11:30 per videoconferència
Suspesa