INFORMACIÓ SOBRE PUNTS NETS I/O ESPAIS INTERCANVI D’OBJECTES I UTENSILIS DIVERSOS PER A REUTILITZAR