Ordenances

Ceremònies civils

Ordenances personal

REQUISIT LINGÜÍSTIC

BORSES TREBALL

Ordenances urbanisme

OBRES

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

OBERTURA ESTABLIMENTS

ACCESIBILITAT

TELECOMUNICACIONS

PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

ÚS PRIVATIU EDIFICIS MUNICIPALS

Ordenances fiscals

PREUS PÚBLICS

TAXES

IMPOSTOS

CONTRIBUCIONS ESPECIALS

Ordenances de transparència, accés a la informació

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I CIUTADANIA

CONVIVÈNCIA CIUTADANA

TRANSPARÈNCIA

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

Ordenances Medi Ambient

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

TINENÇA ANIMALS

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE RESIDUS URBANS

IMPACTE AMBIENTAL

Ordenances comerç

VENDA NO SEDENTÀRIA

MERCATS MUNICIPALS

INSTALACIÓN ACTIVIDADES COMERCIALES MINORISTAS

VENDA AMBULANT

Ordenança del servici de l’aigua

MUNICIPALITZACIÓ DE L’AIGUA

ABASTIMENT AIGUA POTABLE

Ordenances de subvencions

ORDENANÇA SERVICIS SOCIALS

ORDENANÇA GENERAL SUBVENCIONS

Ordenances seguretat ciutadana

Ordenances circulació, vehicles i seguretat viària

MOBILITAT REDUÏDA

APARCAMENT I CIRCULACIÓ

O.R.A.

Ordenances protecció salut pública

REGULACIÓ BEGUDES ALCOHÒLIQUES

CAMPANYES DE PREVENCIÓ

CEMENTERIS I ACTIVITATS FUNERÀRIES

NETEJA URBANA

Ordenances servicis socials

Ordenances Juventut


Ordenances Agricultura

BANC DE TERRES

HORTS URBANS


ABOCAMENTS DE LLOTS I PURINS AMB FINALITATS AGRÍCOLES