IV CONGRÉS esMONTAÑAS

El congrés porta per títol “El paper de la bioeconomía forestal en l’amortiment dels desequilibris demogràfics i del canvi climàti” i està organitzat en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de Morella i AMUFOR (Associació de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana)