JORNADA ACTUACIONS MATÈRIA HABITATGE EN COMUNITAT VALENCIANA: ACCÉS A L’HABITATGE, AJUDES ECONÒMIQUES, REHABILITACIÓ I REGENERACIÓ URBANA

El pròxim dia 30 de gener en el centre de Congressos, carrer Filet de fora, 1 Elx.

El pròxim dia 31 de gener en la casa dels Caragols, carrer Major, 78, Castelló.