JORNADA BONES PRÀCTIQUES EN ÀREES INDUSTRIALS PER A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL