JORNADA CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS

Des del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana pensem que cal atendre el binomi educació-democràcia fent sempre referència a la inclusió educativa i a la participació social.