JORNADA CONTROL INTERN DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 25 JUNY VILA-REAL

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha organitzat la Jornada «El control intern de l’Administració Local: la posada en marxa del nou reglament de control intern per a les entitats locals.

 L’objectiu d’aquestes jornades és analitzar la matèria de control intern en el sector públic local, incidint especialment en les modalitats de control que requereixen una major estudi i aprofundiment, com són el control financer i la fiscalització limitada, a fi de la seua progressiva i gradual implantació en les Entitats Locals.
 
El seu estudi es complementarà amb una anàlisi del reglament que regularà el règim jurídic del control intern en les entitats locals aprovat pel Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
 
La jornada tindrà lloc el 25 de juny al saló de plens de l’ajuntament de Vila-real.
 
La fulla d’inscripció de la jornada que haurà de remetre’s una vegada emplenat a matienzar@fvmp.org.