JORNADA DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA PRÀCTICA

Jornada de contractació electrònica pràctica, procediments, bones pràctiques i solucions alternatives a la contractació menor del procediment simplificat i supersimplificado als SDA,  el pròxim 27 de juny 2019  Castell de Riba-roja de Túria.

INSCRIPCIÓ A LA JORNADA