JORNADA D’ECONOMIA CIRCULAR SOBRE GESTIÓ DELS LLOTS DE DEPURADORES I DE LES AIGÜES RESIDUALS

JORNADA D’ECONOMIA CIRCULAR
SOBRE GESTIÓ DELS LLOTS DE DEPURADORES I DE LES AIGÜES RESIDUALS
Dia 22 d’octubre de 9:00 a 12:30

Presencial i per videoconferència

No se ha encontrado ningún campo.