VIDEOS JORNADA DIVULGATIVA I FORMATIVA DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI

La Generalitat Valenciana ha creat i lloc en funcionament el nou organisme autònom denominat “Agència Valenciana de Protecció del Territori”, adscrit a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, amb el clar objectiu de potenciar l’exhaustiu compliment de la disciplina urbanística en el sòl no urbanitzable de la Comunitat, òrgan que té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl.