Jornada Instruments per a la programació Cultural en les Festes Locals, 1 de Juny.