JORNADA: LES COMISSIONS D’ESCOLARITZACIÓ, EINES PER A TRANSFORMAR L’EDUCACIÓ

Els dies 29 de Març i 5 d’Abril en la Plaça del Sugragi, 11 Alzira