Jornada modificació de la LOTUP i guia d’avaluació ambiental en l’ambit municipal

L’alcalde d’Elx, Sr. Carlos González, ha inaugurat les segones Jornades de LOTUP junt amb el secretari general de l’FVMP, Sr. Vicent Gil.

En aquest acte s’ha comptat amb la participació de la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració de Territori de València, Sra. María José Salvador, que ha presentat als municipis valencians la Guia d’Avaluació Ambiental en l’Àmbit Municipal per a l’aplicació del nou model territorial.

L’objectiu d’aquesta guia és facilitar els treballs als tècnics i professionals que han de realitzar ara aquestes tasques després de les modificacions que presenta la nova Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), aprovada al desembre de 2015. Aquesta nova llei permet avançar en una major sostenibilitat dels instruments del plantejament urbanístic i reforçar el paper dels ajuntaments en adequar la norma al marc competencial municipal en matèria d’urbanisme.