JORNADA SOBRE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ELS MODELS D’ENERGIA SOSTENIBLES I EL PROJECTE SIMBIOTIC

El Secretari General de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies participa en la Jornada que s’ha celebrat en el municipi de Lliria, sobre transició energètica i els models d’energia sostenibles en el projecte Simbiotic.