JORNADES D’EXPERIÈNCIES

Campanya de conscienciació i sensibilització en matèria de prevenció d’Incendis Forestals  dirigides al sector agrari.