JORNADES FORMATIVES PER A LES ENTITATS LOCALS SOBRE LES AJUDES A LA REFORMA, REHABILITACIÓ I ACTUACIONS URBANES

Més de 150 ajuntaments de la Comunitat Valenciana participen en les jornades formatives dirigides a municipis de menys de 5.000 habitants

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica han organitzat unes jornades informatives per als municipis de la Comunitat Valenciana menors de 5.000 habitants sobre les ajudes de 2021 a la reforma, rehabilitació i actuacions urbanes.
Les jornades en línia han comptat amb la participació de la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, Laura Soto; i el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica de la Generalitat Valenciana, Alberto Rubio; i el secretari general de la FVMP, Vicent Gil.
“Cal valorar que la Generalitat Valenciana haja fet el pas d’explicar a les entitats locals la informació sobre les ajudes en matèria d’habitatge, sobretot als municipis xicotets ja que són els que més problemes troben davant la falta de recursos tècnics”, ha sentenciat Vicent Gil.
Les ajudes a les quals poden acollir-se els municipis de la Comunitat Valenciana en temes d’habitatge són cinc: el Pla *Renhata, les ajudes a la implantació de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEEV.CV), les ajudes a la conservació i/o l’accessibilitat dels habitatges, el Pla *Conviure i *Recuperem *Llars.

Pla Renhata
Ajudes destinades al foment i millora de la qualitat dels habitatges amb més de 20 anys d’antiguitat i sempre que siga la residència habitual. En particular, per a la reforma de cuines, banys i lavabos o bé per a adaptar la casa a les necessitats de persones amb diversitat funcional. També s’inclouen les reformes destinades a la instal·lació de sistemes de domòtica per a persones amb diversitat funcional o amb mobilitat reduïda.
Implantació IEEV.CV
L’Informe d’Avaluació de l’Edifici és un document que recull el resultat de l’avaluació d’un edifici, després de la seua inspecció, quant al seu estat de conservació, la seua accessibilitat i la seua eficiència energètica. És fonamental perquè les persones propietàries coneguen l’estat del seu edifici i puguen planificar les obres de rehabilitació i manteniment de manera adequada. A més, forma part del deure de conservació dels edificis, tal com estableix la normativa relativa a urbanisme i rehabilitació.
Les comunitats o persones propietàries d’edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu i edificis unifamiliars hauran de promoure la realització del IEEV.CV en aquells edificis d’antiguitat superior a 50 anys i en els edificis els titulars dels quals pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.
Ajudes a la conservació i/o accessibilitat
Es tracta d’ajudes de rehabilitació d’edificis d’habitatges per a les actuacions de conservació, de la millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat del Pla estatal d’habitatge 2018-2021, en règim de concurrència competitiva, així com les ajudes addicionals de la Generalitat.
Pla Conviure
Concessió de subvencions a entitats locals per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn construït en municipis de la Comunitat Valenciana.
L’objectiu és la rehabilitació i adequació d’edificis del patrimoni municipal de caràcter social, cultural o històric, així com l’adequació de carrers, places o zones d’esplai o esbarjo, amb la finalitat de millorar les infraestructures i equipaments del nostre territori d’una forma eficaç, ràpida, eficient i sostenible.
Recuperem Llars
L’objectiu és augmentar l’oferta d’habitatges amb finalitats socials, prioritàriament en municipis en risc de despoblació i recuperar el patrimoni, de manera que es reduïsca la bretxa creixent entre el món urbà i el món rural.
Es podran subvencionar actuacions prèvies necessàries per a escometre l’adequació de l’habitatge o immoble; obres de rehabilitació, ampliació o adequació destinada a aconseguir les degudes condicions d’habitabilitat; qualsevol intervenció destinada a millorar elements comuns en el cas de tractar-se d’una rehabilitació d’un edifici complet; i l’adquisició de l’immoble prèvia a la seua rehabilitació, en el seu cas.