Jornades LOTUP Castelló

La Consellera de Vivenda, Obres Públiques, Vertebració del Territori, María José Salvador presenta a Castelló la guia que reforça el paper dels ajuntaments en l’avaluació ambiental dels planejaments urbanístics locals.