JORNADES NOVA LLEI CONTRACTES SECTOR PÚBLIC

El pròxim 1 i 2 de Març la Federació Valenciana de Municipis i Províncies realitzarà unes jornades sobre la Nova Llei Contractes Sector Públic en CIUTAT DE LA JUSTÍCIA, SALÓ D’ACTES AV. PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO, 14 – Entrada principal  VALÈNCIA