LA COMISSIÓ D’EDUCACIÓ, PATRIMONI CULTURAL, CULTURA, ESPORTS I JOVENTUT

La comissió d’Educación, Patrimoni Cultural, Cultura, Esports i Juventud de la FVMP sota la presidència de SRA. Maria Viu Rodríguez ha mantingut una reunió de treball que ha comptat amb la participació de la Il·lustríssima SRA. Mª Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni, SRA. Mª. Rosario Tamarit, subdirectora del Llibre, Arxius i Biblioteques i D. Antonio V. Brau, subdirector de Patrimoni Cultural i Museus